Pomiary w tunelach – zobacz co sprawdzają geodeci

Pomiary w tunelach – zobacz co sprawdzają geodeci

Reklama: Geodeta Bydgoszcz

Pomiary geodezyjne muszą być prowadzone przed rozpoczęciem budowy tunelu, jak i wielokrotnie w czasie prac, dla pewności, że zachowane są wszelkie normy bezpieczeństwa. Na samym początku wykonywany jest pomiar objętości masy ziemnej. Na tej podstawie można sporządzić kosztorys, który będzie konieczny do zaplanowania budżetu niezbędnego do budowy tunelu.

Drugi w kolejności będzie tzw. pomiar sytuacyjny tunelu, który daje możliwość określenia jego kształtu i położenia w terenie. Na tym jednak nie koniec. Następnie przechodzimy do pomiaru wysokościowego, które dają możliwość określenia wysokości konkretnych punktów wobec wcześniej wybranych punktów odniesienia. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy pozwala na określenie położenia i wysokości tunelu, jest on więc bardzo często wykonywany również przez geodetów.

Następnie w czasie trwania prac konieczne jest regularne powtarzanie pomiarów, co pozwoli na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogą pojawić się w czasie budowy. Geodeta pracuje w terenie i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeprowadza tzw. tyczenie. Pomiary następnie wprowadza do odpowiedniego programu i tworzy plan dla wykonawców.

W kolejnych etapach do jego zadań należy kontrolowanie, czy postępy w tworzeniu tunelu przebiegają zgodnie z zaplanowanymi wytycznymi. Dzięki regularności można w porę skorygować nieprawidłowości i zapewnić bezpieczeństwo prac, jak i późniejszego korzystania z tunelu. Na koniec przeprowadza się jeszcze tzw. inwentaryzację powykonawczą, która porównuje początkowy projekt ze stanem końcowym.